Voorwaarden

Geplaatst op door
Print Friendly, PDF & Email

ACCORDEONLESSEN KOORENHUIS
Les

 • Er kan worden ingeschreven voor één van de volgende lesvormen:
 • Eén gratis en vrijblijvende proefles (1 leerling, 30 minuten)
 • Individuele les (wekelijks, 30 minuten / 45 minuten /  60 minuten)
 • Tweewekelijkse individuele les (tweewekelijks, 30 minuten / 45 minuten / 60 minuten)
 • Duoles (2 leerlingen, 45 minuten)
 • Duolessen zijn alleen mogelijk bij een geschikte combinatie.
 • De lesdag en tijd zijn in overleg.
 • Bij huur/aankoop van een instrument kan advies worden ingewonnen.
 • De lessen zijn voor knop- en toets-accordeons.
 • De lessen zijn geschikt voor beginners en gevorderden, kinderen (vanaf 6 jaar) en volwassenen.

Inschrijving, vervallen van lessen en resitutie

 • Het lesjaar omvat 10 maanden en loopt van september tot en met juni van het volgende kalenderjaar. Bij tussentijdse inschrijving wordt het bedrag wat in rekening wordt gebracht bepaald met de volgende berekening: De lesprijs vermenigvuldigd met het resterende aantal lesweken.
 • Tijdens de eerste vier weken kan zonder verdere verplichtingen opgezegd worden. Daarna geldt een opzegtermijn van één maand per de 1e van de maand.
 • Indien de docent als gevolg van ziekte een les moet verzuimen, komt deze les te vervallen. Indien als gevolg van ziekte van de docent vier of meer lessen in een schooljaar komen te vervallen, heeft de leerling recht op restitutie van een deel van het lesgeld. Deze restitutie wordt als volgt berekend: het aantal vervallen lessen minus 3, maal de lesprijs.
 • Verzuim van zijde van de leerling is altijd voor kosten van de leerling.

ENSEMBLE EN CURSUSSEN

 • Voor inschrijving voor het ensemble en cursussen gelden dezelfde bepalingen met betrekking tot inschrijving, vervallen van lessen en restitutie als voor de accordeonlessen.

ALGEMEEN

 • De lessen zijn in het Koorenhuis: Prinsegracht 27, Den Haag.
 • Vakanties die Tara Diepeveen Muziek en Educatie aanhoudt zijn de vakanties die de gemeente Den Haag hanteert. Deze staan ook vermeld op de website.
  (www.taradiepeveen.nl)
 • De tarieven voor de verschillende lessen en cursussen staan vermeld op de website onder “Tarieven”  (zie www.taradiepeveen.nl).
 • De persoon die het inschrijfformulier voor een les of cursus heeft ondertekend, is verantwoordelijk voor de betaling van het betreffende lesgeld. Indien de leerling minderjarig is, dient één van de ouders of verzorgers het formulier te ondertekenen.
 • Het maandelijkse lesgeld wordt berekend aan de hand van de lesprijs, maal het aantal lesweken, gedeeld door het aantal maanden.
 • Tenzij anders afgesproken dient het lesgeld na het ontvangen van de factuur in de 1e week van elke maand te worden overgemaakt.
 • Tara Diepeveen Muziek en Educatie maakt geregeld foto’s en video’s tijdens activiteiten van de school, onder andere ten behoeve van publiciteit (persberichten, website etc.). Indien de ondertekenaar van het inschrijfformulier bezwaar heeft tegen publicatie van beeldmateriaal waarop de betreffende leerling te zien is, kan hij dat melden en wordt daar rekening mee gehouden.